Scriptie

Wanneer je een scriptie moeten schrijven, wordt er veel van je gevraagd. Het is een proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan. Het formuleren van hoofd- en deelvragen, het structureren van de scriptie, het refereren naar de literatuur en het interpreteren van de resultaten zijn allemaal zaken waar je op vast kunnen lopen. Dan kan het ook lastig zijn om gemotiveerd te blijven. Soms heb je dan even iemand nodig die je helpt om over deze drempels heen te stappen en meer inzicht in je werk te krijgen.

Ik kan je op verschillende manieren helpen. Ten eerste kan ik focussen op de structuur. Wanneer jij de rode draad kwijt bent, weet je niet meer hoe je verder moet. Door samen met jou de informatie te ordenen en verbanden aan te brengen tussen de verschillende hoofdstukken, krijg jij weer inzicht en kun je verder. Dit helpt ook voor je motivatie omdat je door de indeling weet hoe je verder moet.

Ten tweede kan ik jou helpen door kritisch te kijken naar jouw conclusies en jouw discussie. Eigenlijk kijken we dan samen naar de uitkomsten van jouw onderzoek. Zijn de conclusies juist of kun je ze misschien nog beter formuleren? Welke methodes heb je gebruikt en wat zijn de nadelen? Hoe verhoudt de uitkomst van jouw onderzoek zich tot de resultaten die in de literatuur beschreven zijn?

Ik zie ook vaak dat studenten vastlopen bij de integratie van de theorie in hun scriptie. Ik kan kijken of je wel de juiste bronnen hebt gebruikt. Of misschien heb je wel de juiste bronnen gebruikt maar niet op de juiste manier verwezen naar deze bronnen. Ik kan je uitleg geven over het gebruik van APA. Wil je hier alvast wat meer over weten? Lees dan mijn blog over APA.

Tenslotte kan ik je helpen bij het redigeren van je scriptie in het Nederlands of het wetenschappelijk Engels. Wanneer je scriptie inhoudelijk goed in elkaar steekt, maar het niet leesbaar is door slecht taalgebruik, is dat ontzettend jammer.

Herken jij jezelf in bovenstaande beschreven problemen of heb je andere vragen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Zelf heb ik ervaring in het schrijven van diverse scripties, een proefschrift en wetenschappelijke artikelen ,waardoor ik jou goed kan helpen. Ik heb natuurlijk geen parate kennis van alle onderwerpen, maar nieuwe onderwerpen kan ik me snel eigen maken en ik leg makkelijk verbanden. Door mijn kritische blik en wetenschappelijke benadering kan ik jouw scriptie naar een hoger niveau tillen. Wil je meer weten over mijn opleiding en achtergrond? Kijk dan eens op over mij.

Scriptiebegeleiding kan zowel fysiek als online gegeven worden.

 

Aanmelden voor een vrijblijvend (online) adviesgesprek

Referenties

De scriptiebegeleiding heeft mij geholpen om kritischer te kijken naar mijn eigen conclusies en deze scherper te formuleren. Daarnaast heeft de scriptiebegeleiding ook geholpen om de discussie te vormen. Ik zou het zeker aanraden aan andere studenten."
- Fabio, HBO, Bedrijfseconomie
Door de scriptiebegeleiding heb ik verschillende opdrachten gemaakt, waar ik zelf niet mee was klaar gekomen. Berlinda is heel rustig en heeft veel geduld maar laat duidelijk weten wat ze van je verwacht. Door haar heb ik mijn opleiding toch kunnen afronden en mijn diploma kunnen behalen!
- Linda, MBO, facilitaire dienstverlening
De scriptiebegeleiding was voor mij een extra duwtje in de rug. Wanneer ik vastliep, hielp Berlinda mij weer op weg. Wanneer ik het niet meer wist, gaf zij mij de bevestiging dat ik op de goede weg zat of we keken samen hoe we konden beginnen of verder konden. We hadden geen vaste afspraken maar als ik behoefte had aan hulp, kon ik vaak snel bij Berlinda terecht. De scriptiebegeleiding heeft mij geholpen met het maken van keuzes, het aanbrengen van verbeteringen en het ‘’gewoon’’ beginnen aan , voor mij, hoge drempels.
Afgestudeerde student, HBO Toegepaste psychologie

Werkwijze


1Intake
De scriptiebegeleiding begint met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin helder wordt op welke wijze ik je hulp kan bieden. Dan worden er afspraken gemaakt over het aantal uren dat ik je ga helpen en over hoe we de contactmomenten gaan organiseren. Soms kan het prettig zijn wanneer je hier aan je scriptie kunt werken, zodat je om feedback kunt vragen wanneer het nodig is. Deze mogelijkheid kan ik ook bieden.


2Begeleiding
Door scriptiebegeleiding krijg je meer inzicht in je werk, heb je je scriptie sneller af, krijg je een hoger cijfer en krijg je ook nog eens meer plezier in je werk. Daarnaast kun je onnodige studiekosten voorkomen. Indien gewenst, kan de scriptiebegeleiding ook op afstand via Skype of Zoom worden verzorgd.

Tarieven


  • Scriptiebegeleiding per uur
€62.50
  • Taalkundig redigeren per uur
€50,00


Je kunt er ook voor kiezen om een strippenkaart scriptiebegeleiding te nemen. Dit geeft recht op 8 uur begeleiding en kost 460 euro.