De schok van 4 havo

Langzaam druppelen de cijfers van de toetsweken binnen hier. Ik moet zeggen dat ik over het algemeen niet ontevreden ben.

De 4-havoleerlingen hebben vrijwel allemaal cijfers die boven het gemiddelde van de klas liggen.

En die gemiddeldes liggen erg laag dit jaar.

Veel leerlingen en ouders schrikken na de eerste toetsweek van 4 havo

Kinderen die eerst een voldoende konden halen door het doorlezen van de tekst en het maken van huiswerk, staan nu voor het voldongen feit dat dat niet meer genoeg is.

Reproduceren van de stof is niet meer voldoende.

Inzicht en het toepassen worden steeds belangrijker.

Daarom laat ik mijn leerlingen vaak mindmaps maken

en oefenvragen maken.

Zodat ze echt verbanden gaan leggen en ook deze verbanden kunnen toepassen in een andere context.

Ben jij ontevreden over de cijfers van jouw kind?


En gun je hem of haar een steuntje in de rug?

Weet dan dat er nog veel mogelijk is.

Wij kunnen jouw kind helpen om daar te komen waar hij of zij wil

En dat kan op verschillende manieren.

Huiswerkbegeleiding plus is handig als je kind vastloopt met meerdere vakken en moeite heeft met hoe te leren.

Bijles is ideaal als jouw kind inhoudelijke problemen heeft met één of twee vakken. Ik huur goede, betrokken docenten in voor bijles. Dit maakt dat we voor bijna alle vakken bijles kunnen aanbieden.

Wil je dat de lijst van jouw kind dezelfde progressie doormaakt als de lijst van Femke op de foto?

Neem dan contact met me op via info@heilersigstudiecoaching.nl