Huiswerk plus

Tijdens de huiswerkbegeleiding plus wordt de leerling enthousiast gemaakt om met zijn of haar huiswerk aan de slag te gaan. Hij of zij leert hier hoe ze zijn of haar werk moeten plannen en structureren. Dit is niet alleen nu van belang maar ook in de toekomst.

Tijdens de contacturen van huiswerkbegeleiding plus, inventariseert de begeleider samen met de leerling, welk huis- en leerwerk er gedaan moet worden. In samenspraak met de leerling wordt er dan een  planning gemaakt.  De begeleider geeft extra uitleg indien de stof niet begrepen is. Daarnaast geeft de begeleider handvaten over hoe de leerling zijn/haar werk het beste aan kan pakken. Het leren leren staat hierbij centraal. De begeleider overhoort ook het leerwerk en geeft oefeningen waarmee de leerling zijn/haar kennis kan testen. 

Het contact met de leerling is persoonlijk en de benadering is altijd positief. Deze aspecten zorgen ervoor dat een leerling uiteindelijk meer vertrouwen in zichzelf krijgt en dat zijn/haar leerprestaties verbeteren.

Bekijk ook eens mijn pagina cursus Beter leren. Deze cursus is bedoeld voor eerste- en tweedejaars middelbare scholieren en wordt 1x per jaar verzorgd. Het zorgt ervoor dat kinderen vertrouwd raken met en tips krijgen over het leren op de middelbare school. 
De huiswerkbegeleiding plus wordt op individuele basis in het Stadshuur van Lochem gegeven. Indien gewenst, kan het ook online verzorgd worden. 

 
Aanmelden voor een vrijblijvend (online) adviesgesprek

Referenties

‘’Het belangrijkste wat ik geleerd heb is toch wel het vertrouwen in mezelf. Ik heb geleerd om niet op te geven met leren ook al ging het me met de toetsen niet goed af. Ik ben nu doorgegaan met leren en gaf de hoop ook niet op. Ik vind Berlinda een sociaal persoon en ze is altijd bereid om iemand te helpen. Ze geeft de moed niet op in iemand en blijft doorgaan met leren/uitleggen.’’
Isa, 5 havo, huiswerkbegeleiding plus
We hebben vooral de laatste twee maanden bij Ilse een groei aan intrinsieke motivatie gezien. De structuur die de huiswerkbegeleiding haar daarbij gaf, heeft daar zeker aan bijgedragen. Het heeft Ilse meer structuur, meer inzicht in de theorie en ik denk ook meer inzicht in het effect van haar eigen acties en de rol die zij zelf speelt in haar schoolcarrière gegeven.
Ouder van Ilse, leerling 5 havo, huiswerkbegeleiding plus
“Huiswerkbegeleiding plus heeft veel effect gehad op de motivatie van Layka. In het begin van het seizoen was haar motivatie goed. Later in het schooljaar werd de motivatie minder, maar door de huiswerkbegeleiding plus moest we ze wel gemotiveerd blijven. Het heeft haar stabiliteit, leren leren, stimulatie, en minder onzekerheden opgeleverd.”
Ouder van leerling, 4 mavo

Ik heb bij Berlinda geleerd hoe om te gaan met stress, hoe je goed kunt plannen en hoe je toetsen en opdrachten moet aanpakken

Ik heb Berlinda ervaren als een aardige lieve mevrouw die goed kan luisteren als je zelf ergens mee zit en je goed kan helpen met zowel school als privé leven. Ook was het altijd gezellig en is Berlinda heel zorgzaam

Giorgio, 4 mavo

Ik voelde me altijd heel erg welkom op de huiswerkbegeleiding plus. Ik heb er veel van geleerd en het was prettig dat ik de hulp kreeg die ik nodig had. Er werd goed uitleg gegeven waardoor ik de dingen weer snapte. Berlinda was heel behulpzaam en oplettend.

Luuk, 2 VWO

De huiswerkbegeleiding plus heeft de motivatie van Sophie positief beïnvloed. In eerste instantie het “moeten” gevoel maar dit is gaande weg omgeslagen in een positief, gemotiveerd gevoel. Sophie vond het ook heel gezellig en dat is ook belangrijk. Haar inhoudelijke kennis is zeer zeker verbeterd. Wat ik heel prettig vond was dat er bij iedere factuur een update van de voortgang werd gegeven.
Voor mij gaf het rust. Het is heel fijn dat iemand anders alles volgt en in de gaten houdt. Het “huiswerkpolitie gevoel” verdween. Je hoeft als ouder niet meer te zeuren of alles af is, ook qua planning heel prettig.

 

 

 

ouder van mavoleerling

De huiswerkbegeleiding plus heeft heel veel effect gehad op de motivatie van mijn dochter. Het is essentieel geweest om de stof te kunnen verwerken en om er zelf ook mee aan de slag te gaan. De verslaggeving was helder en duidelijk. Communicatie over afspraken verliepen via mijn dochter en dat ging heel goed.

Voor ons heeft de huiswerkbegeleiding van Berlinda een hoop ouder-kind strijd /discussies over school en huiswerk on-nodig gemaakt.
We zijn altijd heel blij geweest met de extra persoonlijke zorg een aandacht die je hebt gehad voor ons. En je moed en bereidwilligheid om dingen aan te kaarten die persoonlijk waren.
Er zouden wat ons betreft meer Berlinda’s mogen zijn op deze planeet! Onze dank is groot.

David, ouder van 5 havo leerling
Roos ging altijd weer net met de hakken over de sloot over. Dat is haar eigen laksheid, verstrooidheid. Ze weet goed wat ze wil en de rest er omheen komt zoals het komt voor Roos.  Ik weet zeker dat ze door jouw begeleiding het daardoor weer net gered heeft meerdere keren. Ik zie daarin ook een voordeel want zo als dat met kinderen gaat, ze nemen het veel eerder van een vreemde aan dan van hun eigen vader / moeder.  Het geluk is dan ook dat je weinig aanvaringen hebt in huis wat betreft huiswerk / school.  Roos heeft wat hobbels gehad op emotioneel vlak. Ze begreep niet altijd hoe jij het goed deed voor haar, dat kon ook niet omdat ze het niet kon overzien, genoeg aan zichzelf had.     

Ze begrijpt nu wel beter, nu ze weer goed in haar vel zit,  wat ze aan jouw begeleiding heeft gehad. En kijkt daar ook heel goed op terug. Ik denk dat ze met de jaren steeds beter begrijpt welke handvaten jij haar gegeven hebt en de goede gesprekken die jullie gevoerd hebben haar dierbaar zijn. 

Voor ons heeft het veel betekend! Het was fijn te zien dat het niet alleen huiswerkbegeleiding was maar ook geestelijke ondersteuning. Dank dank dank!

                                                                                                                               
Sylvia, moeder van Roos, havo leerling

Werkwijze


1Intakegesprek
We starten met een intakegesprek met leerling en ouders/verzorgers. Hierin wordt helder wat de huiswerk- en leerproblemen zijn. In samenspraak met leerling en ouders/verzorgers zal dan besloten worden hoeveel dagdelen per week de leerling begeleid zal worden..


2Planning & begeleiding
Vervolgens wordt er, samen met de leerling, een planning gemaakt voor de komende periode. Deze planning wordt op een zodanige wijze gemaakt dat de leerling tijd heeft om zijn huiswerk te maken maar ook om zijn/haar toetsen goed voor te bereiden. Om te toetsen of een leerling de stof beheerst, zal deze mondeling of door middel van een pc applicatie overhoord worden. Doordat we beschikken over veel oefenmateriaal kan een leerling die weinig of geen huiswerk heeft, altijd oefenen voor een lastig vak. De locatie waar de huiswerkbegeleiding plus gegeven wordt is een rustige plek in het buitengebied van Lochem. Dit geeft leerlingen ook de mogelijkheid om tijdens een pauze even lekker buiten op adem te komen of om een balletje te trappen.


3Resultaten
De resultaten van de toetsen op school zullen met de leerling besproken worden en afhankelijk hiervan wordt de aanpak bijgesteld. Wanneer de leerling wat langer bij huiswerkbegeleiding plus komt, zal hij/zij zijn eigen planning gaan maken. Zodoende wordt hij/zij voorbereid om het zelfstandig zonder onze hulp te doen.


4Contact & raportage
De voortgang van de leerling zal in eerste instantie met de leerling zelf worden besproken. Daarnaast worden de ouders/verzorgers maandelijks geïnformeerd over de voortgang van hun zoon of dochter. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de vakdocent op school. Ook wanneer het met een leerling niet echt lekker loopt, proberen we dit op te lossen door met leerling, ouders en school in gesprek te gaan. Uiteraard staan we op andere momenten ook open voor vragen of opmerkingen van ouders/verzorgers.

Tarieven

  • 1 dag per week
€50,00 per week
  • 2 dagen per week
€66,00 per week
  • 3 dagen per week
€78,00 per week
  • 4 dagen per week
€89,00 per week

  • individuele huiswerkbegeleiding
€50,00 per uur

Huiswerkbegeleiding plus wordt per 4 weken gefactureerd. In de schoolvakanties wordt er geen huiswerkbegeleiding plus gegeven en wordt er dus ook niet gefactureerd. Oefenmaterialen, rapportage naar de ouders/verzorgers en consumpties zijn opgenomen in het tarief.