Leren leren, wat houdt dat in?

 

Leren leren is een actuele term waar we steeds vaker van horen. Heel vaak wordt deze term in verband gebracht met de overgang van de lagere school naar de middelbare school.

 

Als leerlingen beginnen op de middelbare school, wordt er een enorme mate van zelfstandigheid van hen verwacht. Ze moeten informatie opzoeken op Magister, hun e-mail checken en werken met een agenda. Daar komt het huiswerk dan nog bij. In groep 8 moest je wekelijks thuis je topografie leren, maar nu moet je dagelijks voor meerdere vakken huiswerk maken. En dan komen de eerste grotere toetsen. Hoe ga je die voorbereiden? Sommige leerlingen hoeven nauwelijks iets voor te bereiden om een mooi cijfer te halen, maar er zijn er ook genoeg die onderuitgaan bij de eerste toetsen. Dit geeft vaak teleurstelling zowel bij de brugklasleerling als bij de ouder. Thuis begint de strijd dan om het huiswerk en dat bevordert de sfeer vaak niet.

 

Kun je de jonge puber hierop aanspreken? Vaak niet. Het brein van de jonge puber is nog in ontwikkeling en daardoor niet in staat om alles te overzien. Daarnaast leven we nu in een maatschappij waarin we continue aan staan. Met alle bliepjes eist de smartphone de aandacht van de jonge puber op. Ons brein is zo geprogrammeerd dat het lastig is om die verleiding te weerstaan. Bij elke afleiding kost het je echter zeven minuten om weer in focus te komen.

 

Veel van deze ellende kan voorkomen worden door de jonge puber te leren hoe hij of zij moet leren. Binnen Heilersig Studiecoaching schenken wij veel aandacht aan het leren leren. De volgende aspecten komen onder andere aan bod: Hoe werkt je brein? Welke manieren van leren bestaan er en welke past bij jou? Hoe leer je plannen? Hoe maak je een mindmap? Hoe bereid je een toets voor? Hoe leer je voor de exacte vakken, de zaakvakken en de talen? Wat als je je niet kunt concentreren? Hoe zorg je voor een goede mindset? Hoe krijg je inzicht in jezelf?

 

Wat ik ook vaak meemaak is dat leerlingen van de bovenbouw bij me komen voor begeleiding omdat ze de eerste twee jaar makkelijk door zijn gerold, maar vervolgens vastlopen in de derde of vierde klas. Dit heeft ermee te maken dat de leerling nu niet alleen de stof moeten kunnen reproduceren, maar de stof echt moet doorgronden om het ook te kunnen toepassen in een andere context. Daarnaast wordt er meer lesstof behandeld tijdens de les en zijn de toetsen groter. Het opletten in de klas volstaat dan niet meer. Deze leerlingen hebben ook baat bij het leren leren. Vaak ligt de nadruk dan op het leren verbanden leggen. Het gelijk verwerken van aantekeningen, het creëren van overzicht in de lesstof, het maken van mindmaps en het maken van oefentoetsen zijn dan goede tools om in te zetten. Daarnaast vragen we tijdens het overhoren door, zodat we weten dat de leerling de stof echt doorgrond heeft.

 

Het ontwikkelen van bovenstaande vaardigheden is iets waar je de rest van je middelbareschooltijd maar ook daarna profijt van zult hebben. Door de handvaten die je krijgt aangereikt, leer je om beter te leren met je eigen talenten.

 

Wil je meer weten over het leren leren? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met me op.