Huiswerkbegeleiding

Veel ouders vragen zich af wanneer huiswerkbegeleiding nuttig is voor hun kind? Sommige ouders trekken aan de bel wanneer hun kind veel te lang met het huiswerk bezig is of het niet afkrijgt. Andere ouders roepen mijn hulp in wanneer het kind geen of weinig huiswerk maakt. Ook kan het voorkomen dat een leerling wel netjes zijn huiswerk maakt en zijn toetsen leert maar onvoldoendes haalt voor meerdere vakken. Vaak ligt hieraan iets ten grondslag. Een leerling die chaotisch en slordig werkt zal bijvoorbeeld slechte cijfers halen voor de exacte vakken. Een leerling die slecht kan formuleren en redeneren zal slechte cijfers halen voor geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wanneer een leerling moeite heeft met tekstbegrip zal dat bij alle talen een probleem zijn. Door tijdens de huiswerkbegeleiding gestructureerd aan de onderliggende problemen te werken worden er weer voldoendes gehaald. Leerlingen hebben baat bij mijn persoonlijke manier van begeleiden. Wanneer iemand interesse toont en je complimenten geeft, geeft dat meer zelfvertrouwen.

Maar waarom zou je geld uitgeven aan Huiswerkbegeleiding? Veel ouders hebben de neiging om hun kind zelf te gaan helpen met het huiswerk maar dit leidt, ondanks de goede intenties van ouders, vaak tot strubbelingen. Vaak willen pubers niets aannemen van hun ouders. Het kan dan rust geven als je de zorgen over het huiswerk overdraagt aan een professionele huiswerkbegeleider. Thuis hoeft de strijd rondom het huiswerk maken dan niet meer gevoerd te worden en mag het gewoon gezellig zijn.

Op dit moment heb ik nog een aantal plekken vrij binnen de huiswerkbegeleiding. Ik werk met kleine groepen zodat er ook ruimte is om extra uitleg te geven indien de stof niet begrepen wordt. Door ouders wordt de begeleiding als open, eerlijk en betrokken ervaren.

Mocht je je afvragen of huiswerkbegeleiding voor jouw kind nuttig kan zijn, neem dan contact met me op voor meer informatie of een gratis intakegesprek.